top of page
Bild på en fiskare

Välkommen till
Älvdalens FVOF

Ett barn som håller i en abborre

Älvdalens FVOF

Älvdalens FVOF erbjuder dig ett rikt urval av fiskekort till fantastiska fiskevatten. Här finns allt från strömfiske i Österdalälven, Rotälven, Vanån och Tennån till fiske i sjöar, tjärnar och bäckar. I strömmarna finns främst öring och harr och i sjöarna oftast abborre och gädda men ibland även röding och öring. Området är mycket lättillgängligt och de flesta vatten når du i anslutning till bilväg. Men om du vill så kan du ge dig ut till fiskevatten i väglös terräng och där uppleva närheten till vildmark och spännande fiske i skogstjärnar och bäckar. Fisket i älvarna når sin höjdpunkt i samband med insektskläckningarna i slutet av maj samt under juni och juli, medan sjö- och tjärnfisket kommer igång något senare och är bra en stor del
av sommaren.

Vinterfisket startar så snart isarna lagt sig, vilket normalt sker under november och fisket pågår sedan fram till slutet av april. Förutom pimpelfiske efter abborre finns även möjligheter till isfiske efter röding, öring och regnbåge. Tänk på att uppträda varsamt i naturen och undvika att störa djur och fågelliv. Den unika svenska allemansrätten innebär som du säkert vet både rättigheter och skyldigheter. Välkommen till spännande fisketurer i Älvdalen!


/Styrelsen för Älvdalens Fiskevårds områdesförening

bottom of page